Arise Windpower ökade produktionen

Foto: Arise Windpower

Arise Windpowers produktion på helårsbasis uppgick under 2012 till 351,6 GWh, vilket är en ökning med cirka 43 procent jämfört med utfall 2011 (246,5 GWh).

Bolagets elproduktion under december månad uppgick till 40,8 GWh. Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med 10,5 GWh.

 Produktionen i bolagets parker i södra Sverige var något under plan vilket väl kompenserades av den ökade produktionen i Jädraåsprojektet.