Ytterligare två vindkraftparker planeras i Mönsterås

sxc

Två nya vindkraftparker planeras i Mönsterås kommun till 2016 skriver Barometern.

Solid Vind AB planerar att uppföra två grupper med vindkraftkverk, där båda grupperna kommer omfatta upp till sex turbiner. Grupperna kommer kallas för Skarvesjö och Kronobäck och har båda en totalhöjd på 200 meter.

Två olika förslag på fastigheter som kan tänkas bebyggas med vindkraftverk finns. Vid dessa kommer vindkraften att hamna 700 meter från närmsta bostad.

Man beräknar kunna uppföra de nya parkerna i Mönsterås år 2016, och det som är på gång nu är att man har samråd med länsstyrelsen, Mönsterås kommun, och närboende. Det kommer också att inleda en miljökonsekvensbeskrivning. Det här är beräknat att vara klart 2014, och under 2015 räknar man med att beslutsprocessen kan bli klar.