Billig vindkraft stoppas av försvaret

Foto: Nordex

Försvarsmakten stoppar billig vindkraft rapporterar P4 Gävleborg.

Svensk Vindenergi, är kritiska till att försvaret ofta stoppar utbyggnad av vindkraft. Detta innebär att vindkraftverken måste sättas upp på platser som inte är optimala, och därmed gör vindkraftselen dyrare.

 Gunnar Fredriksson, vice vd på Svensk Vindenergi säger till P4, att försvaret lägger beslag på de områdena med bäst förutsättningar.

 

 -Jag tycker det stora problemet är att en myndighet lägger under sig nästan en tredjedel av landets yta, utan att tydligt redovisa varför man behöver det, säger han.

 

 Anders Järn, avdelningschef på infrastrukturavdelningen tycker att det finns gott om plats för vindkraft i Sverige trots försvarets intressen.

 

 – Det är ju ingen konflikt med regeringens vindkraftsmål. För Sveriges del finns det tillräckligt med utrymmen