Svenska energiprojekt får EU-miljard

Bild: Blaikenvind

Tre svenska energiteknikprojekt får tillsammans cirka 1 miljard kronor i EU-bidrag. Enligt Energimyndigheten är det full pott för Sveriges del eftersom max tre projekt från varje land kan få bidrag.

De tre projekten som valts ut är ett som Billerud driver och som syftar till att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. Det andra gäller andra etappen av Göteborg Energis förgasningssatsning för produktion av biogas av restprodukter från skogen och det tredje är Vindpark Blaiken, en vindkraftpark vars turbiner är optimerade för kallt klimat.

Bidragen finansieras via försäljning av utsläppsrätter.

(TT)