Projekt om vindkraft i kallt klimat kan få stöd

Foto: Kent Larsson

Energimyndigheten bjuder nu in intresserade att ansöka om stöd till projekt inom forskningsprogrammet ”Vindkraft i kallt klimat”. Projektansökan ska vara inlämnad senast tisdagen den 5 februari 2013.

Projekt kan förväntas starta tidigast 2013-09-01 och måste vara slutförda senast 2016-12-31.

Forskningsprogrammet Vindkraft i kallt klimat planeras löpa över perioden 2013-2016. Programmets vision är att vindkraft ska etableras i områden där vindresursen är ändamålsenlig, även i kalla klimatområden, vilket bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem. Programmet kommer att omfatta projekt av olika karaktär, från forsknings- och utvecklingsprojekt som utförs av olika forskningsutövare till experimentell utveckling och demonstration i företag.

Ansökningarna som lämnas in ska avse projekt som bidrar till de forsknings-, utvecklings- och teknikområden som ingår i programmet med de avgränsningar som framgår av programbeskrivningen:

  • Effektivare tekniska lösningar för anläggning och byggnation.
  • Tekniska lösningar för konstruktion, drift och underhåll vid etablering i låga temperaturer.
  • Ändamålsenliga verktyg för iskartering, isprognoser och inverkan på elproduktion.
  • Ändamålsenliga instrument och metodik för vindmätning, karaktärisering av de lokala förutsättningarna för nedisning, isdetektering och ismätning.
  • Ytterligare kunskap om miljö-och säkerhetsrisker vid nedisning.

Tekniska lösningar för kostnadseffektiv ishantering, proaktiv såväl som aktiv.