Blaikenvinds första vindkraftverk provkörs

Foto: Patrick Degerman

Driftsättningen av det stora Blaikenvindprojektet kommer allt närmare. Just nu provkörs de 30 första snurrorna för att säkerställa tekniken och prestandan. Under våren 2013 går det skarpa startskottet.

De 30 vindkraftverk som omfattas av projektets första etapp är monterade och satta i provdrift. Arbetet riktas nu in på att säkerställa tekniken för bland annat avisning innan full driftsättning kan inledas. Våren 2013 beräknas det arbetet att vara klart.

Det innebär att Blaikenvind då kommer att producera närmare 250 GWh per år.

Till våren inleds monteringen av ytterligare 30 vindkraftverk i projektets nästa etapp. Allt förberedande infrastrukturellt arbete är redan slutfört.

En tredje och sista etapp ingår i planerna för Blaikenprojektet, men när ett beslut av byggstart för denna kan komma är i dagsläget ovisst på grund av flera externa faktorer.