SCA och Eon tecknar avtal om vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

Eon och SCA har undertecknat ett samarbetsavtal om gemensam utveckling av vindkraft i södra Norrland. Avtalet ger möjlighet att bygga cirka 270 vindkraftverk med en potentiell årsproduktion av el på dryga 2 TWh.

Genom avtalet med SCA får Eon tillgång till landområden med mycket goda vindförhållanden. Vindkraftverken kan komma att byggas i flera olika områden i södra Norrland.

– Samarbetet ligger i linje med Eons strategi att bidra till en övergång mot mer förnybar energi i Norden. För att uppnå detta är samarbeten med starka aktörer som SCA viktiga, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för Eon Sverige.

Samarbetet mellan SCA och Eon bygger på ett antal olika utvecklingsprojekt, där parterna delar en vision att bygga ytterligare anläggningar för förnybar energi. Några av de vindparker som samarbetet gäller har SCA utvecklat så långt som fram till färdig tillståndsansökan. Andra områden kräver mer utrednings- och projekteringsinsatser.

Vindkraftparkerna är till övervägande del belägna i Härnösands och Timrå kommuner. Men de omfattar även områden i de södra delarna av Ånge och Ljusdal.

Eventuella investeringsbeslut kan väntas tidigast 2014-2015. Projekten beräknas vara i drift tidigast 2016-2017.

Sammanlagt skulle de 270 vindkraftverken få en installerad kapacitet på cirka 800 MW, vilket ger en årsproduktion på dryga 2 TWh.