One Nordic bygger nya ledningar från vindkraftparker

Foto: sxc.hu

Området kring Storfinnforsen västnordväst om Ramsele i Sollefteå kommun, Västernorrlands län är ett intressant område för vindkraftsetableringar. Eon Elnät har fått en beställning av SSVAB gällande att ansluta vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden till elnätet. Arbetet ska utföras av One Nordic.

För att anslutningen ska bli möjlig har One Nordic AB fått i uppdrag att hjälpa Eon Elnät att bygga två av fyra nya 130kV elledningar vars syfte är att överföra kommande produktion från vindkraftsparkerna till stamnätsstationen i Storfinnforsen.

Uppdraget startar i februari 2013 och ska vara klart i maj 2014.

I uppdraget ingår att bygga en 130kV trästolpsledning från Isbillstjärn till Björkhöjden samt att ansluta stamnätsstationen vid Storfinnfors till en befintlig 130 kV ledning i närheten. Totalt rör det sig om en ledningssträcka på 11 kilometer som ska byggas. Då är både ledningarna mellan Isbillstjärn och Björkhöjden samt ledningarna vid Storfinnsforsen inräknade.