Klättrande lyftkran kan underlätta för vindkraftsbranschen

Foto: Freefoto.com

En tornmonterad klättrande kran istället för en stor och tung konventionell lyftkran. Det är tanken bakom ett nytt koncept som kan underlätta rejält vid monteringen av vindkraftverk i svårtillgänglig miljö. Energimyndigheten ska nu stödja ett nytt projekt.

Både vid byggandet och underhållet av vindkraftverk krävs tunga lyft. Ibland är det svårt, eller nästan omöjligt, att få fram traditionella lyftkranar utan att göra alltför stor inverkan på den omgivande miljön och naturen. Utifrån det perspektivet har Energimyndigheten nu beslutat om att stödja ett projekt där företaget Erigovis AB ska ta fram underlag för en prototyp för ett helt nytt lyfthjälpmedel till vindkraftsindustrin.

– En ny lyftteknik kan medföra mindre påverkan på naturen och ge förbättrad tillgänglighet. Platser med goda vindlägen, där vindkraftverk tidigare inte har kunnat byggas av olika orsaker, kan med denna nya teknik bli tillgängliga. Teknik som underlättar och bidrar till minskade kostnader vid uppförande och underhåll av vindkraftverk är angelägen, säger Arne Andersson vid Energimyndigheten.

Kranen ska kunna monteras på ett torn men även kunna flyttas enkelt mellan olika torn. Lyftanordningen ska också kunna utrustas med olika moduler som anpassas för att kunna lyfta ett vindkraftverks olika delar och för regelbunden service och underhållsarbete.

– Det kommer att vara en utmaning att utveckla en sådan här kran för vindkraftverk men det kommer att medföra betydande vinster avseende montering och underhåll av vindkraftverk i framtiden, säger Patrik von Ahn, vd för Erigovis AB.

Behovet av alternativ lyftteknik har uppstått eftersom det idag behövs stora och dyra lyftkranar vid installation och service av vindkraftverks olika delar som torn, turbinhus, generator och blad. Många befintliga vindkraftsparker byggs med avlägsna geografiska placeringar och i otillgänglig terräng där det är svårt och kostsamt att komma fram med tunga kranar. I och med att det är stora vikter som transporteras så krävs väl förstärkta och breda vägar vilket medför höga anläggningskostnader.

Energimyndigheten bistår projektet med ett stödbelopp som uppgår till knappt 2 miljoner kronor.