Vindkraftsplan kräver ytterligare beredning

Foto: sxc.hu

Kommunstyrelsen i Osby kommun har beslutaat att förslaget på vindkraftsplan kräver ytterligare beredning innan beslut kan fattas. Därför skjuts beslut om förslaget upp till nästa år.   Kommunens plangrupp har lagt fram sitt förslag på vindbruksplan till kommunstyrelsen. Eftersom förslaget har väckt stort engagemang hos kommuninvånare och andra berörda, beslutade kommunstyrelsen att skicka tillbaka planförslaget till förvaltningen, för ytterligare beredning, innan man är beredd att fatta beslut.   – Det här är en känslig fråga, som engagerar många. Som förtroendevalda är det vår skyldighet inhämta alla åsikter och fakta innan vi fattar ett beslut. Vi har därför bett förvaltningen att ta fram ytterligare faktaunderlag med hänsyn till de synpunkter som framförts till oss, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.   Med beslutet, att skicka tillbaka ärendet för ytterligare beredning, vill kommunstyrelsen försäkra sig om att faktaunderlaget kompletteras och blir tydligare och mer uttömmande. I dagsläget finns det inget datum fastställt då planförslaget ska tas upp igen, mer än att det kommer att ske under första hälften av 2013.   – Det är viktigt att de förtroendevalda känner att de fått all den information som de behöver för att kunna fatta ett beslut. Det är därför bra att de begär komplettering, om något känns oklart, innan ärendet går vidare till beslut, säger Karin Sigvardsson, samhällsutvecklare i Osby kommun.