Vindkraftsplanerna i Albrunna synas

Foto: Roberto Arias

Unesco ber de svenska myndigheterna att granska planerna på en vindpark vid Albrunna, utanför Degerhamn. O2 och Cementa har tidigare uttryckt önskan om att utreda förutsättningarna för en vindkraftanläggning i Albrunna. Unescos ordförande Kishore Rao vill inte att de svenska myndigheterna tar några beslut innan Icomos har avlagt sin rapport. Ett för hastigt beslut kan, enligt Kishore Rao, leda till en ”oåterkallelig inverkan på världsarvets enastående värde för världen”.

Nu ska riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen undersöka planerna.