Egen elproduktion växer

Foto: sxc.hu

Egen elproduktion hemmavid är en växande marknad. Omkring 850 sådana små anläggningar finns i dagsläget i Sverige.- Nu hoppas vi att politikerna gör det möjligt att kunna kvitta kundens egen elproduktion mot den egna elanvändningen. Det skulle göra det mer lönsamt för den som vill producera sin egen el, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på branschorganisationen Svensk Energi.- Vi hoppas snart få se en ändring i lagen. En utredning pågår så vi hoppas på en lösning nästa år.Av de cirka 850 små anläggningarna är 70 procent solcellsbaserade, 17 procent är vattendrivna och 13 procent är vindsnurror. Den sammanlagda effekten är på cirka 5 450 kilowatt-ungefär 0,015 procent av den totala installerade effekten i Sverige.Egen elproduktion förstärker kundernas känsla av kontroll och medvetenheten om värdet och vikten av tillgång till el och det egna energibeteendet, tror Svensk Energi. Med framtidens behov av energieffektiviseringar är det en bra utveckling som bör stöttas, enligt branschen. (TT)