Starkt stöd för svensk vindkraft

2011 önskade 70 % av svenska folket att Sverige ska satsa mer på vindkraft. Foto: Samuel Mann

Elproduktionen från vindkraft har i Sverige varit relativt liten men har under de senaste tio åren ökat från cirka 0,4 till 6,1 terrawattimmar. Trots den ökade utbyggnadstakten står Sverige skuggan av länder som Kina, USA, Tyskland och Spanien som i dagsläget dominerar världens elproduktion från vindkraft. Hur ser opinionen ut för en fortsatt utbyggnad i Sverige? Kommer vi att klara målen?

Riksdagens mål till 2020 innebär en kraftig utbyggnad och innebär i praktiken att vindkraften måste femdubblas för att uppfylla målet om 30 terrawattimmar.

Hur ser svenska folket på en sådan stor utbyggnad av vindkraften? Överensstämmer riksdagens positiva syn med svenska folkets inställning till en ökad satsning på vindkraft.

Årliga opinionundersökningar

SOM-institutet som är en opartisk undersökningsorganisation med syfte att belysa opinioner och förstå svensk samhällsutveckling har sedan 1986 genomfört årliga nationella undersökningar. Sedan 1999 har svenskarnas inställning till vindkraft varit en del i denna undersökning. Undersökningen har under alla år visat att en överväldigande majoritet av svenska folket vill satsa på vindkraft som energikälla.

I den senaste mätningen 2011 önskade 70 procent satsa mer på vindkraft än vad som görs idag. Men stödet för att satsa mer på vindkraften har varit starkare. Som mest har 80 procent önskat satsa mer på vindkraft och det var 2008. Men mellan 2008 och 2010 minskade stödet för att satsa mer på vindkraft från 80 procent till 66 procent 2010.

Stödet ökat något

I den senaste mätningen har stödet ökat något igen men, enligt de forskare som arbetar med undersökningen, är det rimligt att tro att i takt med att vindkraften byggs ut blir andelen som vill satsa mer med tiden blir färre.

I dagsläget är vindkraft är en mycket populär energikälla men det finns en tendens till att stödet för vindkraften sjunker i vindkraftstäta kommuner. Hur kommer stödet att se ut när de omfattande utbyggnadplanerna realiseras?