Stora projekt inväntar grönt ljus

Vindkraftverk till havs, offshore, är dyrare att uppföra än de som uppförs på land. Fördelen är att medelvinden oftast är starkare och att verken stör omgivningen mindre. Foto: Andy Dingley

Utbyggnaden av svensk vindkraft till havs går långsamt, men potentialen är stor. Eons 16 verk utanför Kårehamn på Öland är största bygget igång just nu, medan ett flertal spännande projekt väntar på grönt ljus.

Den stora vindkraftsboomen i Sverige har ännu inte nått bortom landets kustlinjer. Med sina 48 verk och en effekt på drygt 110 megawatt var Vattenfalls Lillgrund i Öresund världens tredje största vindkraftspark till havs när den stod färdig 2007. Fem år senare är Lillgrund fortfarande Sveriges i särklass största offshore-vindkraftsanläggning. Av 1 655 svenska vindkraftverk med en total installerad effekt på 2 019 megawatt 2010 var endast 71 havsbaserade, med en installerad effekt på 163,4 megawatt.

Just nu byggs endast en större vindkraftpark till havs i Sverige: Eons 16 verk utanför Kårehamn på Öland, i drift 2013. Med en kapacitet på 48 megawatt blir Kårehamnsparken den största i svenska delen av Östersjön. Investeringen beräknas kosta cirka 1,2 miljarder kronor.

Spännande projekt saknas emellertid inte. Mer eller mindre långt gångna planer finns till ett flertal större offshore-vindkraftsanläggningar på svenskt vatten, men för samtliga saknas ännu nödvändiga tillstånd och/eller full finansiering. Rewind Vänern AB vill bygga en park med 20 verk i norra Vänern, Eon planerar 300 verk sydost om Öland, och i Hanöbukten arbetar Blekinge Offshore på att få uppföra en vindkraftspark som fullt utbyggd kan rymma upp till 500 verk.

 

Fakta: Stora svenska offshoreprojekt

Kårehamn, Öland Storlek: 16 verk

Årsproduktion: 180 gigawattimmar Status: Byggs, i drift 2013

Driftskötare: Eon

Stenkalles grund, Vänern Storlek: 20 verk Årsproduktion: 200 gigawattimmar Status: Inväntar tillstånd

Driftskötare: Rewind Vänern

Storgrundet, Söderhamn Storlek: 70 verk Årsproduktion: 0,8 terawattimmar Status: Har tillstånd

Kriegers flak, Södra Östersjön Storlek: 128 Årsproduktion: 2,6 terawattimmar Status: har tillstånd

Driftskötare: Vattenfall     

Öland, sydost Storlek: 300 verk Årsproduktion: - Status: Inväntar tillstånd, beräknad byggstart 2015

Driftskötare: Eon

Hanöbukten Storlek: 500 verk Årsproduktion: 7-8 terawattimmar Status: Inväntar tillstånd