E.n.o energy etablerar dotterbolag i Sverige

E.n.o Energy tar nu ett strategiskt steg in på den svenska marknaden genom det helägda dotterbolaget e.n.o Energy Sweden AB. Bolaget kommer att ha sitt säte i Vessigebro, Falkenbergs kommun.

E.n.o. Energy producerar vindkraftverk för onshore placeringar. Huvudkontoret finns i Rerik och Rostock.

Gert-Olof Holst kommer att ansvara för att starta upp det Svenska dotterbolaget och utveckla bolagets affärsverksamhet. Fokus är försäljning och etablering av bolagets vindkraftverk på de aktuella marknaderna. Det svenska dotterbolaget skall ansvara för den nordiska marknaden och Batikum.