Vind 2012 – Hållbar vindkonferens

Vindkonferensen är Nordens största årligt återkommande mötesplats för vindkraftsbranschens aktörer. Foto: Svensk Vindenergi
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Foto: Baldur Bragson

Den 21 -  22 november 2012 kommer Vind 2012 att hållas i Stockholmsmässan, en konferens för alla i vindkraftbranschen. Konferensen arrangeras av branschorganisationen Svensk Vindenergi och är Nordens största årligt återkommande mötesplats för vindkraftsbranschens aktörer. I år räknar Svensk Vindenergi med 1 500 utställare, 500 konferensdeltagare och 100 utställande företag.

– Responsen har varit mycket bra tidigare år. Dialog och kunskapsutbyte är våra ledord i år. Mycket fokus på nätverkande. Nytt för i år är att vi arrangerar en kort speedmeeting och något som kallas för Kunskapslobbyn, där deltagarna i rundabords-miljö kan fördjupa sig i olika ämnen, berättar Annika Helker Lundström.

Som första punkt den första dagen delas priset Förnybar Framtid ut av Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström. Priset delas årligen ut till företag som genom ”betydande” insatser visat vägen i omställningen av energisystemet.

– Förra året fick Ikea priset och i år talar Ikeas koncernchef på Vindkonferensen, säger Annika Helker Lundström.

Ikea tog hem priset på grund av sin målsättning att företagets alla byggnader ska använda 100 procent förnybar el. Som ett led i satsningen har Ikea investerat i nio nya vindkraftverk i Dalarna, som ska försörja 17 svenska varuhus med el.

Fullspäckat program Sveriges Energiminister Anna-Karin Hatt gästar konferensen under första dagen för att diskutera vindkraftens möjligheter. Dagens program följs av en presentation av Peter Agnefjäll, vd för Ikea Sverige, som talar om företagets energimål.

Klockan 11 hålls ett ”Speed Meeting” där företag får träffa andra deltagare under ett par minuter för korta diskussioner och en möjlighet att presentera sitt företag. På eftermiddagen diskuterar Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy hur ett förnybart energisystem i Sverige bör se ut och om industrin kan få en säker leverans av el från enbart förnybara energikällor. Första dagen avslutas med en mingelmiddag i Söderhallarna.

Under torsdagen öppnar Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, konferensen med en diskussion om vilken roll kommer vindkraften att ha i det svenska energisystemet år 2020. Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät kommer diskutera hur man ska gå tillväga för att bygga ut elnätet för den förnybara elproduktionen. Under eftermiddagen håller Justin Wu från Windy Industry Research ett avslutande anförande om utvecklingstrender på den internationella marknaden.