Länsstyrelsen ger högt betyg till Blaikenprojektet

Foto: Patrick Degerman

Länsstyrelsen i Västerbotten är nöjda med hur Blaikenvind följer sitt miljötillstånd för den vindpark som nu byggs i Blaikenområdet. Det framgår i den tjänsteanteckning som länsstyrelsens kontrollanter lämnat efter sommarens tillsyn.

– Det är ett gott betyg för oss och de entreprenörer vi anlitar. Det finns höga naturvärden i området och vi har lagt stor vikt vid att den påverkan vi gör på miljön ska begränsas till ett minimum, säger Mikael Lindmark, vd för Blaikenvind. Vi har haft ett bra samarbete med länsstyrelsen och det har bidragit till ett väl fungerande arbete.

Länsstyrelsen skriver i sin rapport att det sammantaget ser mycket bra ut. ”Snyggt och prydligt vid bodar och förråd, låga vägprofiler och väl fungerande hantering av vattendrag och dagvatten”, står det att läsa i dokumentet som vidare konstaterar att ”det finns en tydlig projektstyrning som sörjer för att information för att minimera skador och avvikelser kommer ner till de som utför det praktiska arbetet”.

– Det är 900 personer som har cirkulerat på platsen under arbetet, så misstag kan ske. Men det har skötts väldigt väl och vi ställer hårda krav på de entreprenörer vi anlitar. Ansvaret ligger alltid på oss som byggherrar och då måste vi kunna lita på att allt går rätt till, säger Mikael Lindmark.

Länsstyrelsens tillsyn rör de arbeten som utförts i etapp 1 som snart är fullt driftsatt med 30 vindkraftverk, samt det förberedande infrastrukturella arbetet med etapp 2 där ytterligare 30 vindkraftverk ska stå på plats nästa år.