Nordens största vindkonferens

Foto: Sjisjka Vind

Den 21 – 22 november på Stockholmsmässan så anordnar Svensk Vindenergi ”Vind – Förnybar Framtid”. Vindkonferensen är Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden.

Inledningstalar gör Sveriges energiminister Anna-Karin Hatt, som också kommer att dela ut det Stora Förnybarhetspriset. Förra året var det IKEA som mottog priset.

Konferensen kommer att ha seminarier, som till exempel: Ett förnybart energisystem i Sverige – så ser det ut, Vindkraft skapar arbetstillfällen, tillväxt och välfärd, Den långsiktiga elprisutvecklingen, Den svenska vindkraften år 2020.

Lite mjukare föreläsningar bjuder det dynamiska teamet Johan Rockström och Mattias Klum på temat är ”The Human Quest”. Trendspanaren Magnus Lindkvist kommer att tala om” Det oväntade anfaller - världen vindkraften och vi i framtiden”.

Nytt för i år är Kunskapslobbyn. De som vill samlas kring ett stort antal diskussionsbord i lobbyn. Djupdykning och kunskapsutbyte i viktiga förbestämda ämnen. Bland annat vill man titta på vilka som är de viktiga frågor för branschen att jobba med för att den förnybara energin skall kunna utvecklas vidare.