Sollentuna kommun köper tre vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Sollentuna kommun meddelar att avtal kommer tecknas med O2 om köp av tre vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Mora kommun, Dalarnas län. Vindkraftverken kommer enligt beräkning att driftsättas under 2014.

Elpriserna bedöms öka i framtiden och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Den egenproducerade elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens eget behov.

– Investeringen i vindkraft är ett steg mot en bättre miljö och att uppfylla kommunens klimatpolicy, dessutom är det en bra affär för kommunkoncernen. Det finns en bred politisk enighet bakom beslutet, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande. Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi AB och Sollentunahem AB. Kommunens alla verksamheter inkl. nämnda bolag har totalt en årsförbrukning på cirka 44 GWh. Den förväntade genomsnittsproduktionen för de tre vindkraftverken är cirka 25 GWh per år. Bösjövarden ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Bösjövardens högsta punkt ligger 688 m ö h. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med cirka 7,5 m/sek i medelvind på 100 meters höjd.