Förlust för Eolus Vind

Foto: sxc.hu

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på -25,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (57,0). Resultatet per aktie uppgick till -1:02 kronor (2:52). Rörelseresultatet blev -22,4 miljoner kronor (88,4), och resultatet före skatt uppgick till -33,4 miljoner kronor (77,6). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet har belastats med avsättning till omstruktureringsreserv med 6,5 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 717 miljoner kronor (454). Eolus Vinds omstruktureringsprogram har efter rapportperiodens utgång resulterat i en minskning av personalstyrkan med 20 tjänster, stängning av lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil, samt att en ny organisation införs från och med den 1 november. Personalneddragningar tillsammans med övriga kostnadsbesparingar förväntas minska bolagets kostnader med minst 15 miljoner kronor årligen, med tydlig effekt från och med räkenskapsårets andra kvartal, heter det i bokslutsrapporten för det brutna räkenskapsåret 1 september 2011 - 31 augusti 2012. (Nyhetsbyrån Direkt)