Nytt vindkraftsrekord 2012

Foto: sxc.hu

Vindkraften fortsätter sin starka tillväxt under 2012. Under året kommer den installerade effekten öka med mer än 1 000 MW. Men nästa år väntas bara hälften så mycket vindkraft byggas. Det framgår av en ny prognos från Svensk Vindenergi.

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar att 457 vindkraftverk med en samlad effekt om 1 078 MW förväntas tas i bruk under 2012. Det är en klar ökning jämfört med det tidigare rekordåret 2011 då 755 MW vindkraft installerades. Merparten av den nya vindkraften 2012 kommer att tas i drift under det sista kvartalet. Till årsskiftet förväntas den totala installerade effekten uppgå till 3 977 MW.

– Vindkraften fortsätter sin starka tillväxt under 2012, men om utbyggnaden ska kunna fortsätta i samma takt måste riksdagen tidigarelägga utbyggnadsmålet för den förnybara elproduktionen, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Under 2013 förväntas utbyggnaden bli omkring 500 MW, vilket är den lägsta nivån på flera år.

– De kraftigt sänkta ersättningarna för förnybar el och de låga elpriserna gör att många aktörer avvaktar med sina byggplaner, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi.

Utöver redan beställda vindkraftverk finns det i dag projekt motsvarande 3 800 MW där alla tillstånd är klara. Dessutom är ytterligare cirka 9 000 MW under tillståndsprövning som beräknas kunna uppföras före 2016.

Svensk Vindenergis bedömning är att vindkraften kan producera 11 TWh el senast 2014. Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos är detta den nivå som beräknas uppnås till 2020 med dagens ambitionsnivå i det så kallade elcertifikatsystemet.

– Sverige står inför ett viktigt vägval då det kommer behövas stora investeringar i ny elproduktion när den befintliga kärnkraften pensioneras.  Vindkraftsbranschen står beredd att fortsätta utbyggnaden för att säkerställa tillgången på el, men det krävs signaler från regeringen att öka ambitionen till 2020, säger Annika Helker Lundström.