Rekordtillväxt för havsbaserad vindkraft

Foto: sxc.hu

Under 2010 installerades 308 nya vindkraftverk till havs, vilket ger en ökning med 51 procent i installerad vindkraftskapacitet jämfört med föregående år. Detta innebär en rekordtillväxt för den havsbaserade vindkraften i Europa. Det visar siffror från EWEA.2010 installerades totalt 883 MW ny kapacitet, till ett värde av cirka 2,6 miljarder euro, i nio vindkraftparker i fem länder.Den havsbaserade vindkraften levererar nu el, motsvarande förbrukningen i 2,9 miljoner genomsnittliga EU-hushåll, från totalt 1 136 vindkraftverk. I ett normalt vindår skulle de producera 11,5 TWh el.EWEA:s siffror visar Storbritannien är att europaledare, med en total installerad vindkraftskapacitet till havs på 1 341 MW. Sedan följer Danmark (854 MW), Nederländerna (249 MW), Belgien (195 MW), Sverige (164 MW), Tyskland (92 MW), Irland (25 MW), Finland (26 MW) och Norge med 2,3 MW.EWEA räknar med fortsatt stark tillväxt nästa år. Mellan 1 000 och 1 500 MW ny havsbaserad vindkraft väntas vara fullt ansluten till elnätet i Europa under 2011, jämfört med 883 MW ny kapacitet under 2010.Tio europeiska vindkraftsparker är under uppbyggnad, med sammanlagt 3 000 MW. Dessa kommer att mer än fördubbla den installerade kapaciteten i de 45 redan nätanslutna havsbaserade vindkraftsparkerna.