Vindkraft har positiva effekter på det marina livet

Foto: Vattenfall

Den havsbaserade vindkraftparken Egmond aan Zee i Nederländerna har haft en positiv inverkan på det marina livet. En femårig vetenskaplig studie visar att fiskar, fåglar, marina däggdjur och bottenlevande djur frodas i och runt vindkraftparken.

Remco Boersma, chef för Offshore New Developments, deltog i Wind and Ecology Congress i Amsterdam, där resultaten från studien presenterades. – Studiens slutsats är att Egmond aan Zee har haft en positiv inverkan på det marina livet i och runt vindkraftparken. För oss innebär det en uppmuntran att fortsätta arbeta med att utveckla och bygga nya havsbaserade vindkraftparker, säger han.

Tre välkända holländska forskningsinstitut, IMARES, NIOZ och Bureau Waardenburg, utförde den femåriga studien och följde fyra grupper av djur: fiskar, fåglar, marina däggdjur och bottenlevande djur. – Resultaten är faktiskt positiva för alla grupper. Detta är verkligen en unik studie eftersom vi nu har specifika forskningsdata att basera våra slutsatser på. Även om resultaten överensstämmer med erfarenheter från Danmark, Storbritannien och Belgien måste vi dock vara försiktiga med att tillämpa dem på andra vindkraftparker, säger Remco Boersma.

Egmond aan Zee uppfördes 2006 av NoordzeeWind, som är ett samarbete mellan Shell och Nuon/Vattenfall och har varit i drift sedan 2007. Vindkraftparken ligger 10–18 kilometer utanför den nederländska kusten och är cirka 27 kvadratkilometer stor.