400 får jobb då vindkraft byggs i fjällvärlden

Foto: Blikenvind

400 arbetstillfällen skapas i år tack vare etableringen av vindparken på Blaiken, enligt Blaikenvinds beräkningar. Det krävs stora personalresurser för att etablera en storskalig vindpark – inte minst när det sker i arktisk miljö.

– Vi har 150 personer anställda på heltid, men lägger man till de tjänster som skapas indirekta av projektet är det snarare 400 arbetstillfällen på årsbasis, säger Mikael Lindmark, vd för Blaikenvind.