Vindkraften ökade med 40 procent

Foto: sxc.hu

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och det motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills. Det visar nya siffror från Svensk Vindenergi.– Det är glädjande att Sverige expanderar den förnybara elproduktionen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi, i en kommentar.I Sverige fanns i slutet av 2010 totalt 1 720 vindkraftverk med en total effekt på 2 163 MW.  Totalt producerade vindkraften 3,5 TWh el, motsvarande 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige.Energimyndigheten har tidigare bedömt att det behövs mellan 3 000 och 6 000 vindkraftverk för att vindkraften år 2020 ska producera 30 TWh, vilket är Svensk Vindenergis mål och motsvarar 20 procent av den nuvarande elanvändningen.