Oppositionen vill satsa på vindkraft

Foto: Stefan Linnerhag

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill genomföra olika satsningar på att öka utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Det framgår av partiernas motioner under riksdagens allmänna motionstid. Totalt 61 motioner handlar om eller berör vindkraft.

- Det är mycket positivt att oppositionspartierna vill öka utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande. Miljöpartiet vill bland annat satsa på folkligt deltagande, tidigarelägga utbyggnaden av förnybar el och ha ett utbyggnadsmål om 30 TWh vindkraft år 2020. Partiet vill ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur man kan gå ett helt förnybart elsystem år 2030. Socialdemokraterna vill bland annat avskaffa det kommunala vetot och satsa på havsbaserad vindkraft. De skriver i sin klimatmotion: ”Energimyndigheten bedömer att det behövs 3 000 – 6 000 vindkraftverk för en produktion på 30 TWh. Redan idag ligger många fler ansökningar om vindkraftverk hos länsstyrelserna. Vi menar att mängden elcertifikat måste utökas för att vi ska kunna klara planeringsmålet på 30 TWh. Idag räcker den endast till 12 TWh.” Vänsterpartiet vill bland annat ha en avvecklingsplan för kärnkraft, ett helt förnybar elsystem år 2040, ett branschprogram för vindkraft, underlätta lokalt delägande, riva upp kommunernas vetorätt, bygga ut nätkapaciteten och påskynda tillståndsprocesser. Det har under allmänna motionstiden i riksdagen lämnats in 61 motioner som handlar om eller nämner vindkraft. Dessa återges i nedan sammanställning. Först de mest utförliga, sedan budgetmotionerna och därefter de övriga.