Göteborg Energi köper rättigheterna till Skottfjäll

Foto: Steven Caddy

Göteborg Energis styrelse har beslutat att förvärva rättigheterna till vindkraftprojektet Skottfjäll. Förvärvet innebär att man tar över ett färdigt projekt med tillstånd och rättigheter i syfte att under 2014-2016 påbörja bygget av vindkraftparken Skottfjäll. Skottfjällsområdet ligger i Lysekils och Munkedals kommuner.

Projektet påbörjades av LEVA, Lysekils Energi Vatten Avlopp AB, i oktober 2007 och i augusti i år fick projektet tillstånd att uppföra 13 vindkraftverk. Göteborg Energi har under en längre tid följt vindkraftsprojektet Skottfjäll och har under tiden fört en dialog med LEVA:s ledning om en eventuell medverkan i projektet. En vindkraftpark på Skottfjäll beräknas ha goda framtida intäktsmöjligheter och såväl vind som väg och elanslutningar bedöms som gynnsamma.

Investeringsbeslut för Skottfjäll beräknas komma under perioden 2014 – 2016. Närmast startar detaljplanering och ytterligare vindmätningar av den tänkta vindkraftsparken.