Svensk vindkraft har nått 7 TWh

Foto: sxc.hu

Den svenska vindkraftsproduktionen har ökat ytterligare. I dagarna producerades för första gången mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månadersperiod. Det innebär att vindkraftenergin skulle kunna försörja alla hushåll i hela Stockholms län med el.

Elproduktionen från vindkraften har passerat 7 TWh under den senaste 12-månadersperioden. Det innebär en ökning  jämfört med de 6,1 TWh som producerades 2011.

– Det är glädjande att elproduktionen från vindkraft ändå ökar trots att det uttryckts oro i branschen under sommaren till följd av låga priser på el och elcertifikat, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten.

Riksdagen har beslutat om en planeringsram som innebär att det år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar att bygga vindkraft för en årlig elproduktion på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.