Klartecken för drygt 300 vindkraftverk

Foto: Scott Wilcoxson

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för första etappen med 314 vindsnurror i projektet Markbygden utanför Piteå. Företaget Markbygden Vind skriver i ett pressmeddelande att beskedet är välkommet.

Naturvårdsverket överklagade först länsstyrelsens tillstånd i december förra året, men bytte till en positiv ståndpunkt i maj sedan företaget visat den totala konsekvensen av hela projektet som innehåller drygt ettusen vindkraftverk.

(TT)