Miljardinvestering i norrländska vindparker

Foto: Statkraft

Investeringsbeslut är nu fattat för Statkrafts och SCAs vindparker Ögonfägnaden och Björkhöjden. Parkerna ligger i Ragunda, Strömsunds och Sollefteå kommuner. Byggnationen omfattar sammanlagt 123 vindkraftverk med en installerad effekt på 369 MW.  Sammanlagt har Statkraft på ett par år tagit beslut om vindkraftsinvesteringar i Sverige på 8,8 miljarder. Det är bland de största industriprojekten i Sverige.

Parkerna ska byggas av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA.  Den totala investeringen väntas uppgå till sex miljarder. Årsproduktionen på 1090 GWh motsvarar hushållsel till cirka 220 000  villor eller 550 000 lägenheter. Ögonfägnaden med 33 turbiner planeras att tas i drift 2014, och Björkhöjden med 90 turbiner driftsätts i två etapper, den första 2014 och den andra 2015.

- Vi är nu på väg att realisera stora delar av detta omfattande projekt som tog sin början 2007. Vi kommer att starta byggnationen av de nya parkerna omedelbart. Statkraft och SCA är två stabila och långsiktiga ägare som kommer att äga och driva dessa vindparker under  lång tid framöver. Trots vikande elpriser och osäkerheten kring elcertifikaten gör vi bedömningen att det här är en bra investering för framtiden, säger Jakob Norström, vd för SSVAB i ett pressmeddelande.

Ögonfägnaden och Björkhöjden är två av sju vindparker som Statkraft och SCA lämnat in tillståndsansökningar för. De sju planerade vindparkerna motsvarar tillsammans det hittills största vindkraftsprojektet i Sverige och omfattar 360 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på cirka 3000 GWh. Två parker är redan under byggnation, Stamåsen och Mörttjärnberget med 26 respektive 37 turbiner och beräknas färdigställda under 2012 respektive 2013. 

Statkraft har även ett samarbete med Södra, där pågår projekt som sammantaget omfattar cirka 250 vindkraftverk i södra Sverige.