Mest vindkraft i Västra Götaland

Foto: Martin Abegglen

I Västra Götaland fanns det 474 vindkraftverk med en total effekt om 620 megawatt vid utgången av juni 2012. Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, som är Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län.

Under första halvåret 2012 togs 34 nya vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länets plats på listan är oförändrad jämfört med vid utgången av 2011.

– Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i energiomställningen. Sverige står inför ett viktigt vägval och det förnybara alternativet växer sig allt starkare, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls. Det finns nu vindkraft i 162 kommuner, medan resterande 128 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet). I hela landet har 104 vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och vid utgången av juni 2012 fanns det 2 110 vindkraftverk i Sverige.

– Vindkraften har byggts ut snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om denna positiva utveckling ska fortsätta måste utbyggnadsmålet tidigareläggas och ambitionsnivån öka, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länen och kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Västra Götaland ställs i relation till länets totala yta skulle länet hamna på tredje plats.