Repower levererar till Polen

Foto: Jan Oelker

Repower Systems och WSB Neue Energien har tecknat ett avtal om leverans och uppförande av 22 vindkraftverk. Turbinerna, vardera med en märkeffekt på 2,05 megawatt, är avsedda för Taczalin-projektet, nära Legnica i den polska provinsen Nedre Schlesien.   Konstruktion och idrifttagning av vindkraftparken, som kommer att ha en total uteffekt på 45,1 MW, beräknas till augusti 2013.

Repower has already set up two service support points in Poland for the maintenance of its turbines installations there. The sales team responsible for the market is based in Warsaw.

Repower har redan inrättat två servicepunkter i Polen för underhåll av sina turbiner där. Säljteamet som ansvarar för marknaden är baserat i Warszawa.