Gotland, Strömsund och Malmö toppar Vindkraftslistan

Foto: sxc.hu

Under första halvåret 2012 har 104 nya vindkraftverk tagits i drift i Sverige. Mest vindkraft har även i år Gotland med Strömsunds kommun i Jämtland på andra plats, medan den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund fortfarande ger Malmö en tredje plats. Detta framgår av Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner.

– Det kommer att krävas stora investeringar i ny elproduktion i god tid innan den befintliga kärnkraften ska pensioneras. Sverige står inför ett viktigt vägval och det förnybara alternativet växer sig allt starkare, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. I hela landet har 104 nya vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och vid utgången av juni 2012 fanns det 2 110 vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Det finns nu vindkraft i 162 kommuner, medan resterande 128 kommuner inte har någon vindkraft alls. – Vindkraften har byggts ut snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om denna positiva utveckling ska fortsätta måste utbyggnadsmålet tidigareläggas och ambitionsnivån öka, säger Annika Helker Lundström. Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om man rangordnar kommunerna utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Malmö följt av Eslöv och Mjölby.