Eon placerar nytt huvudkontor i Malmö

Foto: sxc.hu

Eon-koncernen har valt Malmö som ort för ett kompetenscentrum när det gäller landbaserade vindkraftprojekt i norra Europa. Det innebär att alla framtida projekt i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland och Polen kommer att beslutas i och drivas från Malmö. Fram till 2015 handlar det totalt om 25 nya tjänster, allt från construction managers till drifttekniker. Till stora delar kommer tjänsterna att tillsättas av personal från andra delar av koncernen, framför allt från Europa men också från USA.

– Det här är en del av Eons strategi med syfte att skapa synergier och en förbättrad effektivitet. Genom centralisering får vi specialistkompetens samlad på ett ställe, säger Therése Jönmark, HR-direktör på Eon Sverige.

Vissa tjänster inom personal och ekonomi kommer att centraliseras till Berlin respektive rumänska Cluj. Omfattningen på den överflyttningen är inte klar än.