Försäljning av Mullbergs-projektet klar

Foto: sxc.hu

De villkor som återstod för att slutföra affären avseende vindkraftsprojektet Mullbergs har nu uppfyllts. Skanska och Jämtkraft tillträder aktierna i projektbolaget idag, vilket för Eolus Vinds del innebär att försäljningen kommer att redovisas i september. Projekt Mullbergs i Bergs kommun i Jämtland har utvecklats av Eolus dotterbolag Svenska Vindbolaget. Projektet omfattar tillstånd att etablera upp till 31 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter och en sammanlagd effekt på 80 MW. Beräknad årsproduktion för det byggklara projektet är över 200 GWh.