Arise Windpower fullföljer köp av Solberg

Foto: Arise Windpower

Arise fullföljer förvärvet av projektet Solberg väster om Örnsköldsvik. Det framgår av ett pressmeddelande. Den initiala investeringen bedöms uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet. Överenskommelsen av förvärvet har tecknats med Ownpower Projects, och omfattar ett 40-tal vindkraftverk. Arise avser att initialt uppföra 28 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 84 megawatt. Närmast vidtar detaljplanering av den tänkta vindkraftparken. Investeringsbeslut fattas när el- och certifikatpriserna återhämtat sig något från dagens nivåer. Byggtiden för projektet är cirka 14 månader vilket innebär att driftsättning kan ske under senare delen av år 2014, givet byggstart sommaren 2013, heter det i pressmeddelandet. (Nyhetsbyrån Direkt)