Eolus Vind omstrukturerar verksamheten

Foto: sxc.hu

Eolus Vind inleder en process för att omstrukturera bolagets verksamhet för att säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar. De planerade åtgärderna omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation. Det framgår av ett pressmeddelande. Fackliga förhandlingar kommer att inledas och varsel kommer att lämnas omfattande cirka 25 personer av totalt 62. Avsättning för omstruktureringskostnader kommer att göras i bokslutet för fjärde kvartalet med cirka 10 miljoner kronor. Bolaget planerar en övergång till redovisning baserad på IFRS och kommer därför att i fjärde kvartalet redovisa värdeförändringen för utestående valutaterminer i resultaträkningen. På grund av den svenska kronans kraftiga förstärkning mot euron under kvartalet bedöms effekten uppgå till cirka -40 miljoner kronor. I grunden är dock den starka svenska kronan positiv för bolagets framtida lönsamhet, skriver bolaget. Utestående räntesäkringsinstrument beräknas ha ett negativt marknadsvärde omkring 25 miljoner kronor. Även detta belopp kommer att belasta helårsresultatet vid en övergång till redovisning baserad på IFRS. Värdeförändringen är dock hänförlig till perioder före fjärde kvartalet. (Nyhetsbyrån Direkt)