Ny ledningsgrupp för Eolus Vind

I samband med att Per Witalisson utsetts till vd för Eolus Vind AB genomförs förändringar i bolagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen kommer från och med idag att bestå av vd Per Witalisson, vice vd Hans-Christian Schulze samt bolagsjurist Karl Olsson. Styrelsen för Eolus Vind AB utsåg den 21 augusti Per Witalisson till vd och Hans-Christian Schulze till vice vd. De tillträdde sina tjänster samma dag. Från och med nu kommer ledningsgruppen att bestå av dessa två plus bolagsjurist Karl Olsson. Förändringen innebär att ledningsgruppen minskas från åtta till tre personer och åtgärden genomförs som ett led i det arbete som inletts med att ytterligare effektivisera bolagets verksamhet.