Kinas anslutna vindkraft uppe i 50 GW

Foto: Dave Parker

Bara hittills i år har Kina anslutat vindkraft motsvarande 50,26 gigawatt kapacitet. De senaste sex åren har vindkraftsexpansionen legat på genomsnitt 87 procent per år, skriver China Daily. Det återstår dock en del problem att lösa. Vissa regionala elnät är fortfarande undermåligt byggda och det finns ingen enhetlig elmarknad i Kina. Kinas State Grid beräknar att andelen ansluten vindkraftskapacitet kommer att vara uppe i 100 gigawatt till år 2015 och 200 gigawatt till år 2020.