Protester mot vindpark i Gräsböle

Foto: Chauncey Davis

I Gräsböle på finska Kimitoön planeras en vindkraftpark. Men 22 åsiktsyttringar har lämnats in mot utkastet till delgeneralplanen, skriver Svenska Yle.

Bland andr ahar Forststyrelsen, fastbosatta och deltidsboende invändningar mot parken. Lars Nummelin, Kimioöns tekniska chef, säger att antalet invändningar är stort, men inte större än väntat. Efter att konsulten bakom planeutkastet har besvarat åsikterna kommer den tekniska nämnden att mpå nytt ta ställning till åsikterna.

Det har varit tal om flera vindkraftsplaner på Kimitoön, men endast Gräsböle vindkraftspark har kommit så långt som till planeutkastet.