Vita Huset storsatsar på sju energiprojekt

Foto: Bbsrock

Som en del av initiativet "We Can't Wait" (Vi kan inte vänta) har USA:s president Barack Obama gått ut med att sju stycken sold- och vindprojekt av både regionellt som nationellt intresse ska genomföras. Projekten kommer att skapa jobb, kräva ny infrastruktur samt ha en kapacitet på sammanlagt 5 gigawatt, tillräckligt för att försörja 1,5 miljoner hushåll.

- Som en led i President Obamas strategi för att utveckla den inhemska energiproduktionen och stärka ekonomin arbetar vi för att fortskynda utvecklingen av förnybara energikällor, sade inrikesministern Ken Salazar i ett meddelande.

- Dessa sju föreslagna sol- och vindprojekt har en stor potential att hjälpa oss till ett energioberoende, att driva jobbskapandet liksom stärka ekonomin.

De sju projekten är följande: Mohave Wind Energy som drivs av BP Wind, Desert Harvest Solar Energy som drivs av enXco, McCoy Solar Energy som drivs av NextEra, Moapa Solar Energy Center som drivs av RES Americas, Silver State South som drivs av First Solar och Chokecheerry/Sierra Madre Wind Energy som drivs av Power Company of Wyoming.