ABB tar hem vindkraftorder i Brasilien

Foto: sxc.hu

ABB har tagit hem order värda 32 miljoner dollar på leverans av fem nya transformatorstationer samt nya kraftledningar för att överföra vindkraft från 14 vindkraftparker med en total kapacitet på runt 300 megawatt.Beställningarna lades i fjärde kvartalet 2010 av Renova Energia SA, ett brasilianskt energiföretag som är specialiserat på förnybar energi såsom vindkraft och småskalig vattenkraft.ABB ska konstruera, leverera, bygga och driftsätta de nyckelfärdiga transformatorstationerna samt utbilda drift- och underhållspersonal hos kunden. Leveransen omfattar fem transformatorstationer, inklusive 12 generatortransformatorer samt luft- och gasisolerade ställverk, mellanspänningsbrytare och distributionstransformatorer.ABB ska också bygga 60 kilometer luftburna kraftledningar för anslutning till det nationella elnätet av den 290 MW vindkraftsanläggning som för närvarande byggs i den nordöstra staten Bahia.Projektet beräknas vara slutfört 2012.Brasilien har traditionellt förlitat sig i hög grad på vattenkraft för landets elförsörjning. Detta vindkraftsprojekt är en del av regeringens satsning på att öka andelen integrerad vindkraft i energimixen. Målet för Brazilian Wind Energy Association är att installera 10 GW vindkraft till 2020. Kapaciteten i landet är för närvarande runt 600 MW, med ytterligare 450 MW under byggnation.