Ja till vindkraft i Östergarn

Foto: Jim McDougall

Mark- och miljödomstolen har beslutat att det inte krävs något undantag från strandskyddsbestämmelserna för att ett 20 meter högt vindkraftverk ska få uppföras vid Stora Hamre i Östergarn på Gotland, skriver Sveriges Radio. Domstolen kom fram till att vindkraftverket inte stör allmänhetens tillträde till stranden.

Däremot måste en markägare flytta sin gäststuga som har hamnat för nära stranden i området.