ABB tar hem vindkraftsorder i Brasilien

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order värd runt 55 miljoner dollar på tre transformatorstationer samt infrastruktur för kraftöverföring i Brasilien. Beställare är det brasilianska energibolaget Eólicas do Sul. Ordern bokades i andra kvartalet.

Brasilien har traditionellt förlitat sig till stor del på vattenkraft för sin elförsörjning. Det här projektet är en del av statens satsningar för att öka andelen vindkraft bland de förnybara energislagen. Vindkraft har ökat betydligt de senaste åren i Brasilien och för närvarande har landet installerad vindkapacitet på mer än 1500 megawatt (MW) och planerar en ökning med ytterligare 7000 MW de närmaste fem åren.

Brasilien har störst elkonsumtion bland länderna i Latinamerika och använder dubbelt så mycket elkraft som grannarna Argentina, Chile och Uruguay. Landets totala installerade elproduktionskapacitet ligger på strax över 100 000 MW, vilket är jämförbart med länder som Italien och England.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta transformatorstationerna i den södra delstaten Rio Grande do Sul som gränsar till Uruguay. I ordern ingår två nyckelfärdiga 34,5/138 kV transformatorstationer, en 138/500 kV transformatorstation, generatortransformatorer samt luft- och gasisolerade ställverk. ABB ska dessutom leverera SCADA-system för övervakning, styrning och datainsamling samt telekommunikationssystem, såväl som skydds-, övervaknings- och automationsutrustning som uppfyller IEC 61850. Generatortransformatorerna ska öka spänningen i den vindkraftsgenererade elen så att den kan integreras i kraftnätet.

ABB ska även leverera och installera två 138 kV kraftledningar för att ansluta en ny 400 MW vindkraftpark, en av de största i landet, till landets centrala kraftnät. Projektet ska enligt plan vara färdigt 2014.