Starkast stöd för vindkraft i Jämtland

Foto: Magnus Samuelsson

Åtta av tio jämtar, 81 procent, vill att Sverige ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag. Det betyder att invånarna i Jämtland är allra mest positiva till vindkraft, följda av Värmland och Västerbotten. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi.

– Jag hoppas att kommunpolitikerna är lyhörda för den breda opinionen när de fattar beslut om vindkraft i kommunen, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Parallellt med den omfattande vindkraftsutbyggnaden har stödet för att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad som görs idag ökat i 17 av Sveriges 21 län under perioden 2005-2011, jämfört med perioden 1999-2004.

Det finns ett mycket kraftigt stöd för en ökad vindkraftsutbyggnad i samtliga län, också i de län där det redan i dag finns mycket vindkraft. I Västra Götaland, som också toppar den länsvisa vindkraftslistan med allra mest vindkraft, ville 77 procent att man ska satsa mer än vad som görs idag, 14 procent att man ska satsa som idag, medan bara 5 procent ansåg att man bör satsa mindre eller helt avstå från vindkraft.

På nationell nivå ansåg förra året 70 procent av svenskarna att man under de kommande 5-10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, en ökning från 66 procent år 2010. Dessutom ansåg 18 procent att man ska satsa som idag. Bara 5 procent ville satsa mindre än idag och 1 procent ville helt avstå från energikällan. Under förra året var det alltså 15 gånger så många som ville fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som ville dra ned på takten.

– Det starka folkliga stödet för vindkraft ger regeringen möjlighet att öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen så att inte vindkraftsutbyggnaden avstannar, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraften var det i särklass mest populära energislaget i SOM-mätningen 2011. 70 procent vill ”satsa mer” på vindkraft.