Gustav Ekberg slutar som vd på Eolus Vind

Gustaf Ekberg på egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som vd för Eolus Vind. Detta då Ekberg och styrelsen har olika uppfattning om bolagets framtida inriktning. Som tillförordnad vd inträder Per Witalisson. Gustaf Ekberg slutar sin tjänst omedelbart, men kommer att stå till Eolus förfogande under sin uppsägningstid. – Jag och styrelsen är mycket tacksamma för de insatser Gustaf Ekberg gjort för Eolus under sin tid som vd. Han har tagit ett stort ansvar för bolaget vilket jag värdesätter högt, säger Hans-Göran Stennert, styrelseordförande för Eolus Vind AB. Vice vd Per Witalisson inträder som tillförordnad vd och styrelsen räknar med att inom kort kunna utse en ny vd.