Eon lanserar nya vindavtal

Foto: sxc.hu

Konsumenter tar allt mer medvetna beslut i val av produkter och tjänster, något som allt fler branscher tar fasta på. Eon lanserar nu två avtalsalternativ, Skånevind och Havsvind.

Genom att teckna avtal för antingen Skånevind eller Havsvind ökar kunden efterfrågan på förnybar el från vindkraft. Ju mer el som produceras från förnybara källor, desto mindre behöver på sikt produceras från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

– Från Eon tycker vi att det ska vara lika lätt att välja ursprungsmärkt el som det är i matbutiken att välja lokalproducerade livsmedel. Med Skånevind och Havsvind gör vi det ännu lättare för våra kunder att göra ett aktivt, säger Lars Lagerkvist, vd på Eon Försäljning.

Konkret innebär avtalen att Eon kommer att producera motsvarande kundens energiförbrukning från vindkraftverk i Skåne vid tecknande av Skånevind, eller från vindkraftsparken Rödsand utanför den danska kusten vid tecknande av Havsvind. 

Skånevind produceras till allra största del av närproducenter på den skånska landsbygden, vilket innebär att detta alternativ inte bara ger mindre utsläpp, det gynnar även små lokala aktörer i Skåne.