Ökad vinst för Eolus Vind

Foto: Martin Abegglen

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 26,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (12,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:08 kronor (0:55). Nettoomsättningen uppgick till 4015 miljoner kronor (273). Rörelseresultatet blev 40,9 miljoner kronor (19,0), och resultatet före skatt uppgick till 36,3 miljoner kronor (16,8).

Eolus Vind upprepar den tidigare prognosen om ett resultat efter finansiella poster inom intervallet 150-180 miljoner kronor innevarande räkenskapsår. "Resultatet kan dock komma att påverkas positivt av eventuell projektförsäljning", heter det i rapporten. Bolaget räknar också med en etablering av cirka 90 verk under räkenskapsåret.

Eolus Vind kommer under fjärde kvartalet att påbörja ett arbete med att effektivisera och anpassa verksamheten för att säkerställa fortsatt lönsamhet i ett marknadsläge där bolaget under nästa verksamhetsår kan förutse att färre verk kommer att etableras än i år. Det skriver Eolus Vinds tillförordnade vd Per Witalisson i en kommentar i kvartalsrapporten. Han uppger också att resultatet tredje kvartalet var i linje med plan. Samtidigt ser bolaget att både el- och elcertifikatpriserna är fortsatt pressade, vilket försvårar möjligheten att sälja nyckelfärdiga anläggningar samt drar ned lönsamheten från förvaltningsverksamheten. "Det finansiella klimatet har också skärpts ytterligare, vilket i viss mån har inverkan på våra kunders möjlighet att belåna vindkraftverk", skriver Per Witalisson. Vidare uppger han att arbetet med att förbereda bolaget för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista har fortsatt, men givet marknadsläget har styrelsen valt att tillsvidare avvakta en ansökan om notering. (Nyhetsbyrån Direkt)

Nettoomsättningen uppgick till 4015 miljoner kronor (273). Rörelseresultatet blev 40,9 miljoner kronor (19,0), och resultatet före skatt uppgick till 36,3 miljoner kronor (16,8).

Eolus Vind upprepar den tidigare prognosen om ett resultat efter finansiella poster inom intervallet 150-180 miljoner kronor innevarande räkenskapsår. "Resultatet kan dock komma att påverkas positivt av eventuell projektförsäljning", heter det i rapporten. Bolaget räknar också med en etablering av cirka 90 verk under räkenskapsåret.

Eolus Vind kommer under fjärde kvartalet att påbörja ett arbete med att effektivisera och anpassa verksamheten för att säkerställa fortsatt lönsamhet i ett marknadsläge där bolaget under nästa verksamhetsår kan förutse att färre verk kommer att etableras än i år. Det skriver Eolus Vinds tillförordnade vd Per Witalisson i en kommentar i kvartalsrapporten. Han uppger också att resultatet tredje kvartalet var i linje med plan. Samtidigt ser bolaget att både el- och elcertifikatpriserna är fortsatt pressade, vilket försvårar möjligheten att sälja nyckelfärdiga anläggningar samt drar ned lönsamheten från förvaltningsverksamheten. "Det finansiella klimatet har också skärpts ytterligare, vilket i viss mån har inverkan på våra kunders möjlighet att belåna vindkraftverk", skriver Per Witalisson. Vidare uppger han att arbetet med att förbereda bolaget för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista har fortsatt, men givet marknadsläget har styrelsen valt att tillsvidare avvakta en ansökan om notering. (Nyhetsbyrån Direkt)