Alstom levererar vindturbiner till Finland

Foto: Scott Wilcoxson

Alstom har säkrat sin första nordiska order för vindkraftsturbiner genom att signera ett avtal med TuuliMuukko Oy för Muukko vindkraftspark nära Lappeenranta i östra Finland. Avtalet omfattar leverans, transport och installation av sju 3.0 MW vindturbiner samt 12 års drift- och underhållstjänster.

Uppförandet av vindturbinerna kommer att påbörjas tidigt 2013 med de första kommersiella leveranserna förväntade i juni 2013. Turbinerna för Muukko vindkraftspark kommer att byggas i Alstoms anläggningar för vindturbintillverkning i Spanien. Rotordiametern på varje turbin är 110 meter och navets höjd över marken 90 meter. Vindkraftsanläggningarna kommer att utgöras av en version för kallt klimat som passar den nordiska vintern.

Muukko vindkraftpark kommer att ha en totalt installerad effekt på 21 MW, vilket är mer än 10 procent av den nuvarande, installerade vindkrafteffekten i Finland. I slutet av 2011 fanns det 130 vindturbiner installerade i Finland, med en sammanlagd effekt på 197 MW. I Finland arbetar man med att uppfylla regeringens mål att ha upp till 2 500 MW vindkraftseffekt i drift 2020.

– Detta nya kontrakt i Finland stärker vår bas av installerad vindkraft i Europa, och återspeglar våra kunders intresse för våra innovativa turbiner lämpade för vinterförhållanden, säger Alfonso Faubel, vice vd för Alstoms vindkraftsverksamhet, i en kommentar.