Vindkraftprojekt flyttar in i Videum Science Park

Foto: Statkraft

Norska Statkraft är ett av de största bolagen i Europa inom förnybar energi och är Sveriges fjärde största elproducent. Tillsammans med Södra Skogsägarna driver man vindkraftprojekt i södra Sverige. Under juni flyttade personal in i Videum Science Park för att fortsätta projektera vindkraft i södra Sverige.

I Sverige driver Statkraft sammanlagt ett fyrtiotal vindkraftsprojekt tillsammans med dels Södra och dels SCA. Statkraft är helägt av norska staten och Statkraft Sverige AB är deras dotterbolag som bildades 2005.

Statkraft och Södra enades i oktober 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Projektet innehåller ett trettiotal parker i södra Sverige med sammanlagt 300 vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på 1,6 TWh. Denna förnybara energi kan ersätta fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppet med över 1,4 miljoner ton per år.

Det är personal inom detta projekt som nu flyttat från Södras kontor på Skogsudden till Videum Science Park.

– Vi har ett tjugotal aktiva projekt i södra Sverige vi arbetar med. Av dessa har vi i dagsläget sökt miljötillstånd för hälften och vi ser fram emot att realisera flera av dessa projekt och bygga många vinkraftverk de närmaste åren, säger Pierre Ståhl platschef på Statkraft.